Kako početi sa SMS marketingom

Kako početi sa SMS marketingom

Iako je razvoj savremene tehnologije iz godine u godinu sve dinamičniji, neke stvari koje dobro poznajemo odolevaju tim novim tokovima i opstaju upravo zahvaljujući ljudskoj osobini da preferira nešto što je provereno i poznato, pa makar bilo i prevaziđeno.

Upravo zbog toga, predviđanja za 2017. godinu pokazuju da SMS marketing ostaje i dalje najzastupljeniji vid mobilnog marketinga. Iako tehnološki ne može da parira mobilnim aplikacijama, sajtovima, banerima i drugim digitalnim sadržajima, upravo ga ta jednostavnost čini nezamenljivim.

Za sve one koji su razmišljali o pokretanju SMS kampanje, ali nemaju predstavu kako to uopšte funkcioniše, u daljem tekstu smo pripremili korake koji su neophodni za uspešan početak i korišćenje SMS marketing.

Za početak morate imati ispred sebe jasan cilj šta biste želeli da postignete SMS kampanjom. Na osnovu toga ćete znati i šta će biti predmet promovisanja. Vaš cilj može biti informisanje klijenata, nagradna igra ili specijalni popusti. U skladu sa tim kreiraćete i sadržaj reklamnih poruka.

Imajte na umu da vam je na raspolaganju samo 160 karaktera da ostavite dobar utisak i zadržite pažnju čitaoca do kraja poruke, gde ćete postaviti neki poziv na akciju. Zato u ovom segmentu dajte sve od sebe.

Osim toga, SMS kampanju ne možete započeti bez baze klijenata, pa se i zato mora osmisliti strategija. Neke firme kreiraju svoje baze kroz ponude različitih popusta ukoliko se SMS-om pošalje neki kod, ili kroz učlanjenje u klub kupaca. Poželjno je, ukoliko je moguće, kreirati bazu klijenata koja sadrži što više demografskih podataka. To će vam u budućnosti predstavljati značajnu osnovu za kreiranje sadržaja poruke i analiziranje efekata.

Ukoliko ste dobro obavili prethodne korake, sledeći korak je pronalaženje pogodne platforme za slanje poruka. To možete učiniti putem web platforme, koja vam kao njihovom korisniku omogućava masovno slanje poruka, a poruka će sadržati naziv pošiljaoca, odnosno naziv firme ili brenda. Drugi način jeste kupovina uređaj koji se povezuje sa vašim računarom. Ima istu namenu, masovno slanje poruka, s tim što se u ovaj uređaj ubacuje kartica bilo kog mobilnog operatera, sa koje će se te poruke slati.

Sada vam ostaje samo da pažljivo pratite i analizirate efekte koje vaša kampanja ostvaruje. Pritom nemojte žuriti sa donošenjem zaključaka, dajte vremena svom marketinškom planu, i imajte na umu da je to proces koji se ne završava. Svaka poruka koju budete poslali biće vam ujedno i povratna informacija o potrošačkim navikama i očekivanjima.

Ukoliko i vi razmišljate o SMS marketingu, poslušajte šta na tu temu ima da kaže Petar Vasić, jedan od predavača na konferenciji Jagodrom. Registrujte se na www.jagodrom.rs