Komentari na društvenim mrežama – dozvoliti ili ne?

Komentari na društvenim mrežama – dozvoliti ili ne?

Odgovor je da pravog recepta nema.

Kao što nisu sve objave iste, tako ni reakcije na njih neće biti iste. Naš savet je da ukoliko procenjujete da bi tema onoga što objavljujete na društvenim mrežama mogla da podstakne komentare koji će dovoditi u pitanje istinitost i korisnost svega što ste naveli, ne ostavljate mogućnost da do toga i dođe.

Skoro da nema teme koja će 100% imati samo pozitivne reakcije. Najčešći slučaj je da podjednak broj ljudi i kritikuje i podržava istu stvar, sa tom razlikom što će oni koji kritikuju zaista odvojiti vremena da svoj negativan komentar ostave ispod objave. Oni koji vas podržavaju će možda u sebi pohvaliti celu stvar i nastaviti dalje, a tek poneko će se zadržati da svoju podršku i javno prokomentariše.

Ako to sve uzmemo u obzir, zaključak je da će, ako za to postoji mogućnost, ispod vaše objave stajati više negativnih nego pozitivnih komentara, ne zato što je to realna slika, već zato što se negativni spin mnogo lakše pokreće nego pozitivan.

Sa druge strane, u nekim bezazlenim situacijama, komentari ostavljaju mogućnost interakcije i upoznavanja sa publikom, što može imati samo pozitivne efekte. Na vama je da budete dovoljno mudri i procenite situaciju.

A kako je na svoje poslovanje primenio ove marketinške alate i koliko mu je to pomoglo  objasniće vam Nusret Nuhanović, jedan od predavača na IT konferenciji Jagodrom. Registrujte se na www.jagodrom.rs